Pravne napomene

Politika privatnosti

Politika privatnosti na internetu

Kompanija Ford Motor Company Limited (u daljem tekstu Ford) poštuje privatnost svake osobe koja posećuje naše internet stranice. Svaki Vaš lični podatak koji prikupimo će, pre svega, biti upotrebljen u cilju ispunjenja Vaših zahteva, a zatim i za poboljšanje naših usluga kroz pravilnu analizu informacija. Ovi podaci neće biti otkriveni firmama ili pojedincima izvan Grupe Ford Motor Company ¹, njenih povezanih ili pridruženih kompanija, njenih agencija, dilera ili zastupnika, ili drugih kompanija sa kojima je Ford ugovorio usluge u Vašu korist, kao i zastupnika ili zamena gore navedenih stranaka. Ovi podaci će biti korišćeni u saglasnosti sa zakonima o zaštiti podaka koji važe u Republici Srbiji.

Vaše pravo je da saznate koje lične podatke čuvamo i ako je neophodno da izvršimo ispravke; takođe, Vaše je pravo da zahtevate da se te informacije ne koriste. Učinićemo sve što je u našoj moći da ispoštujemo Vaše želje. Za sva dodatna pitanja, obratite se kompaniji Grand Motors d.o.o., Milutina Milankovića 21, 11070 Novi Beograd.

¹ Grupa Ford Motor Company, sa sedištem u SAD, u kontekstu Politike Privatnosti obuhvata one kompanije u kojima Ford poseduje barem 25% vlasništva.

Politika privatnosti u mobilnim i WAP komunikacijama

Ford poštuje privatnost svih koji posećuju pripadajuće WAP sajtove i svaka informacija koju pribavimo će se pre svega upotrebiti u cilju ispunjenja Vaših zahteva, a zatim i za poboljšanje naših usluga kroz pravilnu analizu informacija.

Vrste odobrenja

Za zahtev ‘Želim katalog’ – ako ste dali odobrenje za budući kontakt, pristajete da primate informacije o promocijama.
Za zahtev ‘Informišite me’ - ako ste dali odobrenje za budući kontakt, pristajete da primate informacije o promocijama.
Za zahtev za Test vožnju – ako ste dali odobrenje za budući kontakt, pristajete da primate informacije o promocijama.

Upotreba Vaših podataka

Ovi podaci neće biti otkriveni firmama ili pojedincima izvan Grupe Ford Motor Company, njenih povezanih ili pridruženih kompanija, njenih agencija, dilera ili zastupnika, ili drugih kompanija sa kojima je Ford ugovorio usluge u Vašu korist, kao i zastupnika ili zamena gore navedenih stranaka. Ovi podaci će biti korišćeni strogo u saglasnosti sa zakonima o zaštiti podaka koji važe u Republici Srbiji.

SMS podaci

Naši partneri na polju mobilnih komunikacija su u obavezi da na zahtev pruže istorijske podatke mobilnim operaterima, vlastima ili regulatornim telima u oblasti telekomunikacija. Ovi podaci obuhvataju opt-in, opt-out, dolazeće i odlazeće poruke, datum i vreme, brojeve mobilnih telefona I mrežnog operatera i nisu dostupni Fordu niti korisnicima.

Kontaktirajte nas

Vaše pravo je da saznate koje lične podatke čuvamo i ako je neophodno da izvršimo ispravke; takođe, Vaše je pravo da zahtevate da se te informacije ne koriste. Učinićemo sve što je u našoj moći da ispoštujemo Vaše želje. Za sva dodatna pitanja, obratite se kompaniji Grand Motors d.o.o., Milutina Milankovića 21, 11070 Novi Beograd.

Upotreba kolačića (Cookies) na našem WAP sajtu

Kolačići (Cookies) se koriste samo u slučaju Vaših zahteva: ‘Informišite me’, ,Zakaži Test vožnju, i ‘Želim katalog’ i to samo da bi se vodila evidencija o posetama. Pri tome se lični podaci ne čuvaju.

Troškovi

Tekstualne poruke koje budete slali na Ford specijalne telefonske brojeve će Vam biti naplaćene po standardnoj tarifi telefonskog operatera. Pristupi WAP prezentacijama I pruzimanje sadržaja će Vam biti naplaćeni po standardnoj tarifi Vašeg telefonskog operatera. Tekstualne poruke koje dobijete od Forda se ne naplaćuju.

Pretraživanje i pregledanje

Za pregledanje naše WAP prezentacije i pristup sadržajima neophodno je da imate aktiviran WAP na Vašem telefonu i odgovarajući komplet (npr. za pristup video sadržajima). Preuzete sadržaje nije dozvoljeno koristiti na načine koji se mogu tumačiti kao klevetnički ili ponižavajući, niti u komercijalne svrhe bez pismenog odobrenja Ford Motor Company Limited. Vaš operater treba omogućiti preuzimanje sadržaja, a ako imate sumnje, konsultujte ga pre pokušaja preuzimanja. Grupa Ford Motor Company i njeni agenti, dobavljači, ili saradnici se ne mogu smatrati odgovornima u slučaju problema sa pristupom i preuzimanjem sadržaja. Za pitanja u vezi sa sadržajima, molimo pogledajte sekciju sa odgovorima na najčešća pitanja.

Mrežni kolačići (Cookies)

Šta je Mrežni kolačić?

Kolačić je je mala tekstualna datoteka koju prezentacija kopira na hard disk vašeg računara. Kolačići pomažu internet stranici kako bi se sadržaji najbrže prilagodili Vašim intersovanjima – većina internet stranica koristi kolačiće. Kolačići sa naše prezentacije ne prikupljaju nikakve podatke o Vama. Uobičajeno je da sadrže informacije o domenu sa koga potiču, životnom ciklusu kolačića i vrednost koja je obično nasumično generisan jedinstveni broj.

Koristimo dve vrste kolačića:

Kako se kolačići koriste na ovoj internet stranici I koje informacije se prikupljaju.

Privremeni kolačići se koriste za: prenos informacija kroz različite strane naše prezentacije čime se izbegava potreba za ponovnim unosom već unetih podataka, kao i za pristup sačuvanim informacijama nakom registracije.

Stalni kolačići se koriste za: prepoznavanje prilikom ponovne posete sajtu na osnovu njihovog identifikacionog broja koji ne identifikuje Vas lično, kako bi nama pomogli da prilagodimo sadržaje Vašim interesima i izbegnemo ponavljanje sadržaja, za formiranje anonimne, zbirne statistike koja nam pomaže u poboljšanjima ove prezentacije. Na ovaj način ne možete biti lično identifikovani.

Kolačići trećih strana se koriste na našim internet stranicama njihova namena je za sledeće svrhe: praćenje poseta stranicama na reklamama, kontrolu ponavljanja određenih reklama, prilagođavanje sadržaja Vašim potrebama, brojanje anonimnih posetilaca našeg sajta, bezbednost u procesu kupovine i transakcija, upravljanje ispitivanjima koja sprovodimo.

Brisanje kolačića

Mrežne kolačiće (cookies) možete jednostavno obrisati iz odgovarajućeg foldera Vašeg pretraživača. Više informacija potražite u datotekama dobijenim uz pretraživač.

Deaktiviranje i aktiviranje mrežnih kolačića

Korišćenje kolačića može se sprečiti u svakom trenutku odgovarajućim podešavanjem vašeg internet pretraživača. Međutim, u tom slučaju nećete moći da koristite sve interaktivne funkcionalnosti našeg sajta. Postupak za blokiranje kolačića zavisi od pretraživača koji koristite. Više informacija potražite u datotekama dobijenim uz pretraživač.

IZJAVA

Izjava o odgovornosti: Poslovna politika Ford Motor Company podrazumeva stalni razvoj i usavršavanje proizvoda. Zadržavamo pravo izmene specifikacija, boja i cena modela i opreme prikazanih i opisanih u ovoj prezentaciji, u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda. Ova prezentacija sadrži originalnu Ford dodatnu opremu, kao i niz proizvoda naših dobavljača. Ugradnja ove dodatne opreme može uticati na potrošnju goriva vašeg vozila. *Obeležena oprema predstavlja pažljivo odabrane proizvode naših spoljnih dobavljača i može imati drugačije uslove garancije. Detaljne informacije o uslovima možete dobiti kod Vašeg ovlašćenog Ford dilera. Bluetooth® robna marka i logotipi su vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. i njihova upotreba od strane Ford Motor Company je licencirana. iPhone/iPod robni žig I logotipi su vlasništvo kompanije Apple Inc. Ostali robni žigovi i trgovačke marke su u vlasništvu pripadajućih vlasnika.