82 Kuke za vuču Dodatna oprema za sva vozila

Adapter-ožičenje za kuku za vuču 13 u 7 pin
Adapter-ožičenje za kuku za vuču 13 u 7 pin

7.989,00 din.1

1 697 945

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Adapter-ožičenje za kuku za vuču 7 u 13 pin
Adapter-ožičenje za kuku za vuču 7 u 13 pin

4.240,00 din.1

1 697 946

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Adapter-ožičenje za kuku za vuču za električni set
Adapter-ožičenje za kuku za vuču za električni set

11.765,00 din.1

1 742 313

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Adapter-utičnica za E-pribor za kuku za vuču 13 u 7 pin (utičnica je ugrađena)
Adapter-utičnica za E-pribor za kuku za vuču 13 u 7 pin (utičnica je ugrađena)

3.088,00 din.1

1 513 402

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Brink®* fiksna kuka za vuču
Brink®* fiksna kuka za vuču

25.828,00 din.2

1 923 539

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Brink®* fiksna kuka za vuču
Brink®* fiksna kuka za vuču

43.310,00 din.2

1 855 715

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Brink®* fiksna kuka za vuču
Brink®* fiksna kuka za vuču

33.776,00 din.2

1 815 307

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Brink®* fiksna kuka za vuču
Brink®* fiksna kuka za vuču

42.118,00 din.2

2 111 287

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Brink®* fiksna kuka za vuču
Brink®* fiksna kuka za vuču

54.040,00 din.2

1 785 390

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Brink®* fiksna kuka za vuču
Brink®* fiksna kuka za vuču

54.040,00 din.2

1 785 391

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Brink®* kuka za vuču
Brink®* kuka za vuču

46.488,00 din.2

1 923 540

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Brink®* kuka za vuču
Brink®* kuka za vuču

57.218,00 din.2

1 842 424

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Brink®* zadnji stepenik
Brink®* zadnji stepenik

20.399,00 din.2

1 815 302

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 717 238

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

2 051 835

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 714 758

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 724 862

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

33.551,00 din.2

1 702 167

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 724 900

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

51.504,00 din.2

1 717 739

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

33.551,00 din.2

1 702 166

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 724 861

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

37.514,00 din.2

2 060 789

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

31.573,00 din.2

1 730 053

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

37.514,00 din.2

2 315 624

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

37.514,00 din.2

2 184 668

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

2 245 927

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

51.879,00 din.2

1 928 216

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 929 662

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

31.573,00 din.2

2 019 675

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 724 919

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

33.551,00 din.2

1 702 170

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 880 324

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

39.497,00 din.2

2 313 835

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

39.497,00 din.2

2 313 836

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 728 660

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Fiksna kuka za vuču
Fiksna kuka za vuču

34.419,00 din.2

1 728 647

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kabl za stalno napajanje elektro paketa
Kabl za stalno napajanje elektro paketa

2.690,00 din.2

1 521 189

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 717 239

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.791,00 din.2

1 846 220

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

68.162,00 din.2

2 315 892

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.791,00 din.2

2 051 831

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

65.373,00 din.2

1 466 002

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 714 769

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 717 355

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 738 472

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

59.181,00 din.2

1 702 158

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 519 812

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

59.181,00 din.2

1 702 152

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 738 479

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

2 027 121

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

56.703,00 din.2

1 717 205

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

2 315 631

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

56.703,00 din.2

2 182 464

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

56.703,00 din.2

2 183 900

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

67.846,00 din.2

2 276 851

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 944 607

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

59.181,00 din.2

1 702 160

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 730 076

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

59.181,00 din.2

1 702 164

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 340 873

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

66.237,00 din.2

2 245 931

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

70.696,00 din.2

2 313 837

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

70.696,00 din.2

2 313 838

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

66.237,00 din.2

2 245 929

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 880 329

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 728 652

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

67.846,00 din.2

2 013 652

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

60.914,00 din.2

1 728 675

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Kuka za vuču
Kuka za vuču

67.846,00 din.2

2 013 654

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

100.163,00 din.2

1 842 554

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

100.163,00 din.2

1 842 553

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

112.044,00 din.2

2 093 271

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

175.806,00 din.2

1 945 388

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

175.806,00 din.2

1 945 389

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

100.163,00 din.2

1 704 896

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

104.370,00 din.2

2 022 249

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

100.163,00 din.2

1 929 664

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

100.163,00 din.2

1 880 330

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

113.780,00 din.2

1 728 663

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
Sklopiva kuka za vuču
Sklopiva kuka za vuču

113.780,00 din.2

1 728 677

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje
TriMotive* kuka za vuču
TriMotive* kuka za vuču

58.144,00 din.2

1 882 841

Pregled odgovarajućih vozila
Pogledajte detalje

1 Preporučena maloprodajna cena sa PDV-om.

2 Preporučena maloprodajna cena sa PDV-om. Pozovite Vašeg Ford dilera za dodatne troškove ugradnje.

*Obeležena oprema predstavlja pažljivo odabrane proizvode naših spoljnih dobavljača i može imati drugačije uslove garancije. Detaljne informacije o uslovima možete dobiti kod Vašeg ovlašćenog Ford dilera. Bluetooth® robna marka i logotipi su vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. i njihova upotreba od strane Ford Motor Company je licencirana. iPhone/iPod robni žig I logotipi su vlasništvo kompanije Apple Inc. Ostali robni žigovi i trgovačke marke su u vlasništvu pripadajućih vlasnika.


IZJAVA

Izjava o odgovornosti: Poslovna politika Ford Motor Company podrazumeva stalni razvoj i usavršavanje proizvoda. Zadržavamo pravo izmene specifikacija, boja i cena modela i opreme prikazanih i opisanih u ovoj prezentaciji, u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda. Ova prezentacija sadrži originalnu Ford dodatnu opremu, kao i niz proizvoda naših dobavljača. Ugradnja ove dodatne opreme može uticati na potrošnju goriva vašeg vozila. *Obeležena oprema predstavlja pažljivo odabrane proizvode naših spoljnih dobavljača i može imati drugačije uslove garancije. Detaljne informacije o uslovima možete dobiti kod Vašeg ovlašćenog Ford dilera. Bluetooth® robna marka i logotipi su vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. i njihova upotreba od strane Ford Motor Company je licencirana. iPhone/iPod robni žig I logotipi su vlasništvo kompanije Apple Inc. Ostali robni žigovi i trgovačke marke su u vlasništvu pripadajućih vlasnika.